Les TIC- Com ho fem

Confiança 100%
Suport 100%

Confiança: Volem ser el “Partner” tecnològic dels nostres clients.

  • El nostre objectiu és el d’establir una relació de soci o partner tecnològic amb el client per tal d’assessorar-lo d’una manera eficaç.
  • Ajudem a les empreses  a adaptar-se a l’entorn web de manera eficient. Aquest procés inclou també la integració dels sistemes existents amb les noves aplicacions web, de manera que tot sigui una unitat.
  • Ajudem a prendre les millors decisions en els aspectes relacionats amb el maquinari i el programari. L’objectiu final és el d’integrar  les TIC a les diferents activitats empresarials.

ROD

Consultoria en sistemes de la informació i la comunicació.

Oferim solucions als nostres clients en l’entorn de les TIC, per millorar la seva productivitat i eficiència en els seus processos de negoci.
Solucions adaptades a cada client, entorn i moment.
Auditories i anàlisis de sistemes.
Auditories i anàlisis de seguretat informàtica.
Desenvolupament d’aplicacions a mida.
Sistemes de xarxes estructurades i sense fils
LOPD.
Pla director de sistemes

ORD

Outsourcing i sistemes gestionats.

Manteniment.
Servei tècnic.
Suport “On-site”.
Suport Remot.
Consultoria i organització de negoci.
Aportem solucions d’organització del treball amb les TIC.
Implantació de ERP.
Integració i mineria de dades.

HDD

Entorn web: Codi obert.

Aplicacions de programari lliure : som experts en el desenvolupament d’aplicacions web a mida utilitzant principalment programari lliure basat en la plataforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).
Apostem de manera clara pel codi obert . Les solucions basades en aquest concepte són totalment accessibles i transparents per als clients i a més, proporcionen un gran estalvi en llicències, sense que això n’afecti la qualitat. Aquesta aposta es veu reforçada pel constant creixement i les millores que les  eines de codi obert  han sofert durant els darrers anys.