Solucions

Backup.

No podem oblidar les nostres dades.

Replicació de dades

Sistema de còpies adaptat a les necessitats, amb replicació en:

El seus dispositus.

En Cloud.

Seguretat.

En el seus dispositius: Les dades sempre estan a les seves oficines i en tot moment en té el control.

Cloud: Sistemes d’encriptació 256Bits.

Escalabilitat.

Possibilitat d’amplicació segons necessitat i llure contractació sense permanència. Creixement flexible, lliure i gestionable autònomament o mitjançant contracte de suport.